Openingsuren
Di-Vr van 10u - 12u & 13u - 18u
Za van 10u - 12u & 13u - 17u

Wedstrijdvoorwaarden

“Win een terrashaard”

 1. De wedstrijd start op zaterdag 23 september 2017 om 10u00 en eindigt op 24 september om 17u00u
 2. De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 25 september 2017. De winnaar zal telefonisch en/of via mail verwittigd worden. Ook op de website en facebook zal de winnaar aangekondigd worden.
 3. Bij deelname aan deze wedstrijd stemt u automatisch in met dit wedstrijdreglement. Deelnemers die zich niet houden aan of zich niet akkoord verklaren met het reglement worden automatisch uitgesloten van deelname.
 4. De wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen vanaf 18 jaar.
 5. De wedstrijd bestaat uit een vraag en een schiftingsvraag. De deelnemer die de vraag juist beantwoordt en de schiftingsvraag correct heeft of er het dichtst bij zit, wint. Zijn er meerdere correcte schiftingsvragen, dan zal er hieruit één winnaar geloot worden.
 6. Aan de wedstrijd kan deelgenomen worden door het invullen van het papieren deelnameformulier verkregen via Het Belang van Limburg, Jet Magazine, De Buurtkrant of in de toonzaal. Dit papieren document dient in de verzameldoos in de toonzaal gedeponeerd te worden om geldig te zijn.
 7. De prijs is ten persoonlijke titel en niet overdraagbaar aan derden.
 8. De prijs is duidelijk omschreven: één gratis terrashaard van het merk Morso, type … ter waarde van …
 9. Indien de winnaar niet reageert binnen de 14 dagen na bekendmaking voor de afhaling van zijn prijs, dan wordt de volgende bestscorende deelnemer gekozen tot winnaar.
 10. Over de winnaars zal niet gecorrespondeerd worden en deelnemers hebben niet het recht om de uitslag van deze wedstrijd gerechtelijk of op welke andere wijze ook aan te vechten.
 11. Iedere persoon, woonachtig te België, mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.
 12. Deelname aan de wedstrijd brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee.
 13. Geen enkele prijs kan ingeruild worden tegen speciën.
 14. Het reglement van de wedstrijd kan door de organiserende partij ten alle tijde met terugwerkende kracht aangepast of gewijzigd worden, dit om de goede orde der afhandeling te waarborgen.
 15. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

 • Wedstrijdvoorwaarden